Pierwsza pomoc w starciu z językiem angielskim na maturze

Dobre rozwiązanie

New Matura Solutions Intermediate (Tim Falla) to propozycja ćwiczeń i podręcznika do nauki języka angielskiego na poziomie średnio-zaawansowanym od Wydawnictwa Oxford (https://www.taniaksiazka.pl/jezyk-angielski-lo-new-matura-solutions-intermediate-workbook-cwiczenia-tim-falla-p-334559.html). To fantastyczne rozwiązanie dla uczniów, którzy chcą w szybki i czytelny, a przede wszystkim jakościowo dobry sposób przygotować się do egzaminu maturalnego z przedmiotu. Publikacja stanowi również bardzo dobre rozwiązanie dla nauczycieli, którzy w ostatniej klasie szkoły ponadpodstawowej chcieliby wdrożyć książkę, która krok po kroku systematyzuje informacje i na bieżąco sprawdza efekty pracy.

Podręcznik dostosowany jest do podstawy programowej z 2015 roku, dzięki czemu nie mamy wątpliwości, że sięgamy po zasób wiedzy niezbędnej, przystosowanej do systemu nauczania i nie posiadającej zbędnych zapychaczy, ani, co gorsza, braków. Rozdziały tematyczne służą zarówno powtórzeniu zasobów leksykalnych (zwłaszcza słownictwa), gramatycznych, jak i posiadają bardzo dobrze skomponowane nagrania dialogów oraz wytłumaczenia odnośnie dłuższych form wypowiedzi pisemnej – zwłaszcza notki na blogu i rozprawki.

Podstawa i rozszerzenie


Książka dostosowana jest do potrzeb ucznia, który decyduje się na obydwie formy egzaminu pisemnego z języka angielskiego – w zakresie podstawowym i rozszerzonym. Zasób wiedzy, wymagany na poszczególnych poziomach, jest czytelnie oznaczony. Publikacje charakteryzują się dobrą przejrzystością i układem partii bieżącej (1 strona = 1 lekcja) i powtórzeniowej. Na koniec każdego podrozdziału można się sprawdzić, wypełnić test i odsłuchać nagrania, które ma usystematyzować naszą wiedzę w danym zakresie. Każdej stronie z podręcznika odpowiada strona w zeszycie ćwiczeń, dzięki czemu dokładnie wiadomo jaką część musimy opracować, by w pełni posiąść wiedzę z prezentowanego zakresu.

Podręcznik zawiera też ćwiczenia, zarówno do wykonania na lekcji (samodzielnie i w parach) jak i ćwiczenia domowe, które uczeń może wykonać we własnym tempie. Dobór materiału ćwiczeniowego przypomina układem arkusz maturalny, dzięki czemu uczeń ma szansę oswoić się z wyglądem egzaminu, może również mierzyć czas potrzebny do wykonania każdego zadania. Ta wiedza okazuje się niezbędna w maju, kiedy wielu uczniów popełnia błędy ze względu na stres lub obawę przed nieprawidłowo rozłożonym czasem pracy. Co ważne, publikacje bazują na nowoczesnych zagadnieniach, które rozumieją wszyscy maturzyści, nie bazuje na tematach, które nie tyczą się ich życia codziennego, opierają się również o popularne zagadnienia świata mediów i popkultury. Nauka nigdy nie była łatwiejsza.

 

Background obraz autorstwa yanalya - www.freepik.com